kontakt

Dzisiaj wyrzucamy coraz więcej urządzęń elektrycznych i elektronicznych, bo "czas życia" sprzętu elektrycznego i elektronicznego staje się coraz krótszy. W Polsce każda rodzina co 12 lat wymienia pralkę, co 8 lat odkurzacz, co 4 lata komputer i co 2 lata telefony komórkowe.

Naszą cywilizację zalewa rosnąca góra elektrycznych i elektronicznych odpadów

Aby stworzyć system zbiórki i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uchwalono unijną dyrektywę 2002/96/WE, zwaną dyrektywą WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Od 21 października 2005 roku obowiązuje w Polsce "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. Nr 180, poz. 1495). Wprowadzenie nowego prawa ma doprowadzić do zbierania 4 kg elektroodpadów na osobę na rok. Oznacza to obowiązek zebrania przez nas ok. 170 tys. ton odpadów elektrycznych i elektronicznych rocznie.

Dlaczego musimy selektywnie zbierać elektroodpady?

Dziś 90% elektro-śmieci trafia na składowiska odpadów. Trujące substancje w nich zawarte po przedostaniu sie do środowiska powodują jego nieodwracalne skażenie. Rtęć ze świetlówek, związki bromu z komputerów, kadm z ogniw powodują choroby układu nerwowego, zaburzenia w funkcjonowaniu czynności życiowych i zmiany nowotworowe. Freony stosowane w lodówkach i zamrażarkach uwolnione do atmosfery zniszczą jej warstwę ozonową, przez co wzrośnie ryzyko zachorowań na raka skóry. Tak się stanie... chyba, że zbierzemy elektro-odpady selektywnie i przerobimy je na nowe produkty!

Selektywnej zbiórce i segregacji podlegają:

Urządzenia gospogarstwa domowego (lodówki, pralki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery), komputery, laptopy, telefony, odbiorniki radiowe, telewizory, sprzęt hi-fi, sprzęt oświetleniowy, żarówki, narzędzia elektryczne i elektroniczne (maszyny do szycia, piły, wiertarki), zabawki (gry wideo, kolejki elektryczne), przyrządy medyczne itp.

Pełna lista grup i rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Pobierz plik .PDF

Zapamiętaj!

Przekreślony kontener na odpadySymbol „przekreślonego kontenera na odpady” informuje nas o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku.

Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Sprzedawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają obowiązek nieodpłatnie przyjąć od swojego klienta zużyty sprzęt, który jest tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż sprzedawany nowy, czyli na zasadzie: "1 za 1", (stary telewizor za nowy telewizor). Pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny musimy oddać do gminnych punktów zbierania zużytego sprzętu.

Od 1 października 2006 roku każda gmina ma obowiązek poinformować mieszkańców o miejscach zbiórki zużytego sprzętu. Informację taką można znaleźć na stronie internetowej gminy lub na tablicach informacyjnych urzędu.

Zbierającym zużyty sprzęt jest:

  • prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
  • gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komulanych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • prowadzący punkt serwisowy,
  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy.

Zobacz listę punków zbierania zużytego sprzętu w twojej okolicy: Pobierz plik .PDF

tel./fax: 24 268 71 17
tel.kom.: 667024240
gadu-gadu: 5434
skype: alexim373
Skontaktuj się z nami
korzystając z formularza
kontaktowego
ALEXIM Marek Kleniewski
ul. Spółdzielcza 21
09-407 Płock

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w dni robocze od godziny
9.00 do 17.00
Zobacz nasz asortyment
Alexim.pl | EKO Alexim.pl

Copyright © by Alexim.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów zabronione.